Λειτουργία σχολείου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
 
Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

 Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. 

Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

Η υποδοχή των μαθητών γίνεται από τις 8.00' έως τις 8.15΄. Μετά τις 8.15΄ η είσοδος του σχολείου κλείνει και οι μαθητές που δεν προσήλθαν εγκαίρως , μπορούν να εισέλθουν στις 9.40΄με το πρώτο διάλειμμα , όπου στη είσοδο θα τους παραλαμβάνουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.