Το σχολείο μαςTo 7o Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας ιδρύθηκε με το

ΦΕΚ 939/18-07-2006. 1420/08-08-07.

Είναι 12θέσιο και στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο.

Διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής
εργαστήρι εικαστικών, αίθουσα θεατρικής αγωγής,
αίθουσα φυσικής αγωγής, τραπεζαρία ολοήμερου και βιβλιοθήκη ενταγμένη στο Πανελλήνιο Δίκτυο Βιβλιοθηκών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στο σχολείο μας λειτουργούν τρία τμήματα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.

Για την εξυπηρέτηση των μαθητών λειτουργούν σχολικά λεωφορεία με υπεύθυνους συνοδούς.

 ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 

 
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ