Επικοινωνία

  Τήνου και Καλλιπόλεως
   Τ.Κ. 19016-Αρτέμιδα Τηλέφωνο:                              2294022023
  Τηλέφωνο Διευθυντή :          2294022058 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@7dim-artem.att.sch.gr