Χρήσιμα έγγραφα

Α.Δ.Υ.Μ. μπορείτε να το κατεβάσετε ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ μπορείτε να την  κατεβάσετε ΕΔΩ  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   Ν.1599/1986       μπορείτε να την κατεβάσετε  ΕΔΩ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ                                          μπορείτε να την κατεβάσετε  ΕΔΩ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ COVID-19 (ΝΕΟ)            μπορείτε να την κατεβάσετε  ΕΔΩ