Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

                                                  

 

          ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!



7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.