Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα 2021-22

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας                                                                           12/05/2021

 

Αίτηση-Δήλωση Εγγραφής Μαθητών/τριών για το Ολοήμερο

 Σχολικό έτος 2021-2022

 

Αγαπητοί γονείς,

       Σας ενημερώνουμε ότι όσοι θα θέλατε για την επόμενη σχολική χρονιά τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα του Σχολείου, θα πρέπει να συμπληρώσετε την  Αίτηση-Δήλωση και να την αποστείλετε στο Σχολείο . Έντυπο θα δοθεί στους μαθητές.

 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Σχολείο έως την Δευτέρα 17/5/2021. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 Επισυνάπτεται Αίτηση-Δήλωση Ολοήμερου.

Τα έγγραφα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Σχολείου: www.7dimartemidas.gr 

 

 

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.