Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Έναρξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 Από Πέμπτη 11/02/2021 αρχίζει ξανά η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας webex

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 14:10 και η λήξη στις 17:20

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων θα παραμείνει το ίδιο με αυτό της περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου .7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.