Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Λειτουργία σχολείου από 16-11-2020
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5043/14-11-2020, αποφασίστηκε η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, και η διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Γονείς και μαθητές θα ενημερωθείτε  σύντομα για τον τρόπο υλοποίησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18/11/2020, καθώς και για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.                                                                                                                         Ο διευθυντής

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.