Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

ΑΠΕΡΓΙΑ 15-10-2020

 

Λόγω της  συμμετοχής εκπαιδευτικών στην απεργία της 15-10-20 που προκήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Πέμπτη δε θα λειτουργήσουν τα τμήματα:

Δ1

Δ2

Ε2  

καθώς και όλα τα τμήματα του Ολήμερου εκτός του τμήματος  Α και Β τάξης με ώρα αποχώρησης 16:00 που θα λειτουργήσει κανονικά.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.