Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Tροποποίηση προγράμματος αγιασμού 14-9-2020

 


 

 

 Σύμφωνα με νεότερη διευκρινιστική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ7/ 119778/Δ1 της 11-9-2020 ώρα 13.31 τροποποιείται το πρόγραμμα του Αγιασμού ως εξής: 

Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία) στις 8:15 και θα παραμείνουν
μέχρι την τέλεση του αγιασμού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Σχολείου μας , οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 8:15 και θα σχολάσουν στις 11:15. 

 

Οι υπόλοιπες οδηγίες παραμένουν ως έχουν. 


Τα δρομολόγια των λεωφορείων τροποποιούνται αντίστοιχα. 


Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.