Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 


 

 

Σύμφωνα με την Φ7/126236/ΦΔ/Δ1-22-9-2020  σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/9-9-2020 (ΦΕΚ 3838/9-9-2020 Υ.Α) σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 25-9-2020.  

Όσοι γονείς επιθυμούν την εγγραφή του παιδιού τους στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα καλούνται μέχρι την Παρασκευή 25-9-2020 να αποστείλουν ηλεκτρονικά   συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο που θα βρουν στην ιστοσελίδα του σχολείου ακολουθώντας τους συνδέσμους ΧΡΗΣΙΜΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ .

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.