Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία...ΟΔΗΓΙΕΣ

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.