Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία...ΟΔΗΓΙΕΣ

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.