Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη ολοήμερου προγράμματος.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 21  Σεπτεμβρίου 2020, θα ξεκινήσει η λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος για τους μαθητές που είχαν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 25 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου . 

Λόγω έλλειψης διαθέσιμων εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται στις 15:00 για όλους τους μαθητές, μέχρι την κάλυψη των κενών.

Υπενθυμίζουμε ότι όταν οι μαθητές συμπληρώσουν  14 απουσίες διαγράφονται αυτόματα.

Λόγω οδηγιών που αφορούν τα μέτρα ασφαλείας λόγω Covid19 , η σίτιση των μαθητών θα γίνεται στα θρανία ή σε εξωτερικό χώρο, οπότε δε θα χρησιμοποιηθούν οι φούρνοι μικροκυμάτων. Παρακαλούμε η τροφή να μη χρειάζεται ζέσταμα ή ψυγείο.

Οι μαθητές να έχουν μαζί τους πετσέτα και  στο δοχείο αποθήκευσης να είναι γραμμένο το όνομα και το τμήμα του μαθητή. 

 

                                                     ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όσοι γονείς επιθυμούν να καταθέσουν εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής , μπορούν να την βρουν και να την συμπληρώσουν από ΕΔΩ . Παράλληλα σε υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφουν τους λόγους που η αίτησή τους είναι εκπρόθεσμη, ώστε  να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματός τους από τους αρμόδιους.  


 


7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.