Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα Δημοτικά Σχολεία

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν τα Δημοτικά Σχολεία, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 


 

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.