Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Μάθημα πληροφορικήςΣας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα πληροφορικής για όλες τις τάξεις συνεχίζονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 
e- class του σχολείου μας.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.