Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Διατήρηση βιβλίων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ παρακαλείστε όπως διατηρήσετε τα βιβλία των μαθητών /τριών για την πιθανή αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.