Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Βεβαιώσεις παρουσίας παιδιών στο σχολείο για άδειες ειδικού σκοπού γονέων.

Όσοι γονείς επιθυμούν να εκδοθεί βεβαίωση παρουσίας των παιδιών τους , για να αιτηθούν άδεια ειδικού σκοπού γονέων από την εργασία τους, παρακαλούμε να αποστείλουν αίτηση (θα τη βρείτε εδώ) στο mail@7dim-artem.att.sch.gr

Η αίτηση αφού εκτυπωθεί, υπογράφεται και στέλνεται σε ηλεκτρονική μορφή.


7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.