Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Εγγραφή των μαθητών της Στ τάξης στο Γυμνάσιο.


Αγαπητοί γονείς /κηδεμόνες των μαθητών της Στ΄ τάξης . Σας αναρτούμε τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή των μαθητών /τριών στην Α΄Γυμνασίου το σχ. έτος 2020-21. 

Εναλλακτικά όποιος δε δύναται να στείλει ηλεκτρονικά την υπ. δήλωση για τη Β΄Ξένη Γλώσσα στο mail του σχολείου μας mail@7dim-artem.att.sch.gr μπορεί να προσέρχεται στο σχολείο καθημερινά 9.οο -12:00 για την έντυπη συμπλήρωση.

Μετά από επικοινωνία με τη διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος, όποιος γονέας/κηδεμόνας επιλέγει στο γυμνάσιο διαφορετική Β ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκε ο/η μαθητής/τρια στο Δημοτικό(ή την Ιταλική Γλώσσα) δύναται να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 στη διεύθυνση του 7ου Δ.Σχ. Αρτέμιδος καθημερινά τις ίδιες ώρες. 

 Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει ο γονέας/κηδεμόνας να φροντίσει για την ηλεκτρονική αποστολή (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) 
στο 1ο Γυμνάσιο mail@ gym-artem.att.sch.gr της υπεύθυνης δήλωσης με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Για την εγγραφή των μαθητών/τριών  στο Γυμνάσιο, θα πρέπει οι γονείς εφόσον πάρουν τα αντίγραφα των απολυτηρίων (Iούνιο), να κατεβάσουν από το internet  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 , όπου εκεί θα δηλώσουν  υπεύθυνα τα στοιχεία του γονέα που θα ασκεί την κηδεμονία, καθώς και απαραίτητα το κινητό τηλέφωνο και το email του.

Στη συνέχεια αφού σκαναριστεί  η δήλωση να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση   του σχολείου : mail@gym-artem.att.sch.gr
                                     ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 7ου Δ.ΣΧ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
ΔΗΛΩΣΗ Β ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.