Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών
Το Υ.ΠΑΙ.Θ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών
ηλεκτρονικών συσκευών (laptop και tablet) στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς ή/και μαθητές,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.

Στα πλαίσια αυτής της εγκυκλίου καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας , να  δηλώσουν ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  να τους χορηγηθεί εξοπλισμός φορητών συσκευών στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@7dim-artem.att.sch.gr

Μετά από σχετική ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ σας επισημαίνουμε ότι οι φορητές ηλεκτρονικές
συσκευές που θα χορηγηθούν στους εκπαιδευτικούς και/ή μαθητές θα αποτελούν
περιουσιακό στοιχείο των σχολικών μονάδων και θα πρέπει να επιστραφούν σε αυτές
μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου χρήσης τους.

                                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


                                                                                                  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.