Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής


Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλλουν νέα αίτηση ή αίτηση επαναξιολόγησης των παιδιών τους από το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής,ότι ακολουθείται πλέον η εξής διαδικασία:


1.Συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Συμπληρώνουν με τα απαραίτητα στοιχεία το σχετικό έντυπο αίτησης αξιολόγησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας http://kday-anatol.att.sch.gr/autosch/joomla15/

3.Δημιουργούν Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση μέσα από την πλατφόρμα (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία συμπληρώνουν το εξής κείμενο:«Δηλώνω Υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας / κηδεμόνας του/της (Όνομα και επώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τα οποία υποβάλλω είναι γνήσια και αληθή»

4.Αποστέλλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 
mail@1kesy-anatol.att.sch.gr
α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
β) την αίτηση συμπληρωμένη και
γ) την Υπεύθυνη Δήλωση.

 5.Σε διάστημα 3 ημερών,παραλαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΣΥ Αν. Αττικής συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvq0GgbvLqUMohl9_LfdYQJgMxfGGobNv1oE6qLgTsdmFKeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.