Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι VIDEO


7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.