Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ
 Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 


Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020,  σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε ΕΔΩ


Προϋπόθεση η επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των γονέων στο σχολείο μας στο

 mail@7dim-artem.att.sch.gr  

 

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.