Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Aκύρωση Σχολικού πρωταθλήματος Σκάκι


ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. : 37/2020

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Έχοντας υπόψη:
Τον κανονισμό λειτουργίας του Αθλητικού Οργανισμού.
Την υπ' αριθμό 42-2012 απόφαση του Δ.Σ. περί “Διαδικασία έγκρισης αιτημάτων παραχώρησης χώρων-ορισμός προϋποθέσεων-εξουσιοδότηση του Προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού”.
Την ανάγκη προφύλαξης συμμετεχόντων από ιογενείς λοιμώξεις

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστασία της υγείας των συμμετεχόντων παιδιών και διοργανωτών και με γνώμονα την ασφάλεια, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης ιογενών λοιμώξεων αποφασίζουμε την ακύρωση της εκδήλωσης 7ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, δεσμευόμενοι για τον επαναπρογραμματισμό της σε χρόνο κατάλληλο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.