Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Σημαντική ανακοίνωση


ANAKOIΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 26-2-2020 
η Γ΄ τάξη δε θα λειτουργήσει λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.