Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Με απλά βήματα προστατεύουμε την υγεία μας

Ακολουθώντας απλά βήματα υγιεινής φροντίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους!
7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.