Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΒ΄ΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση του σχολείου μας παραμένει.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.