Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Χορήγηση γονικού επιδόματος

Καλούνται οι γονείς των μαθητών που δεν εξυπηρετούνται με τη λεωφορειακή γραμμή 341, της οποίας ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και το επιθυμούν να προσέλθουν στο γραφείο της Διεύθυνσης  και να καταθέσουν την αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.