Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση


Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ.αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών/ τριών στην Α τάξη Γυμνασίου δημοσίων σχολείων για το σχολικό έτος 2020 – 2021 οι γονείς των μαθητών της Στ δημοτικού οφείλουν να φέρουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17/12/19 στο σχολείο:

 α)μία υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, 

β) όσοι μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικό σχολείο ή να δώσουν εξετάσεις για Πρότυπα – Πειραματικά – Μουσικά – Καλλιτεχνικά σχολεία οι γονείς τους να φέρουν υπεύθυνη δήλωση με την πρόθεσή τους και 

γ) όσοι μαθητές έχουν αδέλφια που θα φοιτήσουν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο της περιοχής εκτός της
χωροταξικής κατανομής ,οι γονείς τους οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό φοίτησης του αδελφού/ής.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.