Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Έκτακτη ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι η τηλεφωνική γραμμή και το email του Σχολείου δε λειτουργούν λόγω τεχνικής βλάβης.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.