Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.

Σήμερα  Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 10.11΄ πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας για περίπτωση σεισμού.
Όλα τα μέσα και οι ομάδες των εκπαιδευτικών λειτούργησαν άψογα, ενώ από τη στιγμή της εντολής για εκκένωση των κτιρίων έως τη συγκέντρωση όλων των  μαθητών ο χρόνος ήταν 3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα.
Συγχαρητήρια στους μαθητές που εφάρμοσαν κατά γράμμα τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΌΜΑΣΤΕ.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.