Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Eνημέρωση για βλάβη τηλεφώνου

Σας ενημερώνουμε ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης 23-10-2019 η τηλεφωνική γραμμή του σχολείου μας δε λειτουργεί, λόγω τεχνικού προβλήματος.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.