Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Ζω γραφίζω όπου υπάρχει αγάπη....Ζωγραφίζοντας -τραγουδώντας  για την αγάπη , αποχαιρετούμε τη σχολική χρονιά...


Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί  των τάξεων 
Α, Β, Γ, Δ και Ε.


Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.