Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

"Επίδοση Ελέγχων B΄ Τριμήνου"


7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
                                                


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
               "Επίδοση Ελέγχων B΄ Τριμήνου" 

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση Ελέγχων των μαθητών του σχολείου μας, καθώς και η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών των Α και Β τάξεων  θα γίνει την Πέμπτη  21-3-2019 και ώρα 13.15΄-14.00΄.
Δεδομένου ότι χρόνος ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένος (45’ για το σύνολο των γονέων του τμήματος), παρακαλείστε να διευκολύνετε το έργο του/της εκπαιδευτικού. 
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη καθώς η ανατροφοδότηση για τη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί σημαντική πτυχή αναγνώρισης της προσπάθειας, της συμμετοχής και της δραστηριότητας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων για την προώθηση της μάθησης.  

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.