Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή 8-2-2019 η τσάντα στο σπίτι
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας δε θα αφήσουν τις τσάντες στο σχολείο , παρά τον  σχετικό προγραμματισμό της δράσης.
Αυτό γίνεται για να μπορέσει να καθαριστεί καλύτερα το σχολείο μας  κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Για την  ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η δράση , θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.