Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Η τσάντα στο σχολείο

Σύμφωνα με την  Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1-27-8-18  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ο Σύλλογος Διδασκόντων όρισε  η εκπαιδευτική αυτή δράση να πραγματοποιείται το 2ο και 4ο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.