Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Πρόγραμμα μηνιαίων ενημερωτικών συναντήσεων
Σας ενημερώνουμε ότι οι μηνιαίες τακτικές συναντήσεις-ενημερώσεις πραγματοποιούνται  ως εξής:
7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.