Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Καλή πλοήγηση...

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.