Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ


Άρτεμις, 18 – 6- 2021

Αγαπητοί γονείς ,

Σας ενημερώνουμε ότι αν ενδιαφέρεστε, ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ το δικαιούσθε, για τη δωρεάν μεταφορά του παιδιού σας με σχολικό λεωφορείο της Περιφέρειας για τη νέα σχολική χρονιά 2021–2022, θα πρέπει να συμπληρώσετε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που  μοιράστηκε σήμερα και να την προσκομίσουν οι μαθητές/τριες στο Σχολείο μας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23/6/021.

Όσοι δεν παρέλαβαν την ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ να την αναζητήσουν από το Σχολείο  ή από την Ιστοσελίδα μας.Από τη Διεύθυνση


https://docs.google.com/document/d/1XyibrNmuc-9MRkZKebp6U1XonhyR2eqs_zc9QtOqzg0/edit?usp=sharing 

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: 

Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και στοχεύει στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου. 


 Κριτήρια επιλεξιμότητας: 


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. 

Διευκρινίζεται ότι το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι. Για παράδειγμα, για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Κατά τη διάρκεια του Β’ κύκλου, θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση και οι υπόλοιποι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, ανεξαρτήτως του αν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οικογένειες μπορούν να διερευνήσουν την επιλεξιμότητά τους και αυτόματα μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στο επόμενο σημείο. 


 Τρόπος υποβολής αιτήσεων:


 Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή https://beneficiary.digital-access.gov.gr/. Οι αιτούντες καλούνται αρχικά να μπουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.digital-access.gov.gr ώστε να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την αναλυτική διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. 

Μετά, εισέρχονται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Taxisnet και ολοκληρώνουν την καταχώρηση των στοιχείων τους δηλώνοντας επιπλέον το προσωπικό τους ΑΜΚΑ. Καταχωρούν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS. Δηλώνουν το σύνολο των εξαρτώμενων τέκνων για τα οποία επιθυμούν να κάνουν αίτηση και συμπληρώνουν τα στοιχεία φοίτησής τους. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία αίτηση στο σύστημα, η οποία θα πρέπει να αφορά το σύνολο των εξαρτώμενων τέκνων τα οποία είναι επιλέξιμα να λάβουν επιταγή. 


 Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις: 

Οι διασταυρώσεις των στοιχείων που επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των εξαρτώμενων τέκνων να ωφεληθούν από το πρόγραμμα γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, στον Α’ κύκλο του προγράμματος, η επιβεβαίωση της σύνθεσης της οικογένειας, της εισοδηματικής κατηγορίας, και της φοίτησης των τέκνων σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Εφόσον υπάρχουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις στα αντίστοιχα μητρώα του δημοσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Επισημαίνεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων επιλεξιμότητας για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί συμφωνία των στοιχείων τους στο Μητρώο ΑΜΚΑ και το Μητρώο MySchool. Σε περίπτωση μη δυνατότητας ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων κάποιας μαθήτριας ή κάποιου μαθητή, παρότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι σχετικές οδηγίες, οι Διευθυντές των Σχολείων καλούνται να επικοινωνούν με το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 


 Ημερομηνία λήξης του προγράμματος: Η ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος είναι η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η έκδοση νέων επιταγών για αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η πραγματοποίηση αγορών με τις εκδοθείσες επιταγές (εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν ακυρώσεις και επανεξαργυρώσεις επιταγών και αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Προγράμματος).

Κυριακή, 23 Μαΐου 2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια των σημερινών self tests βρέθηκαν δύο επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα  μαθητών μας στον COVID19  στις τάξεις Β και Γ1.

Κατόπιν αυτού σας γνωρίζουμε ότι από αύριο 24/5/2021 και για 10 ημέρες  αναστέλλεται  η δια ζώσης λειτουργία αυτών των τμημάτων στα πλαίσια αποφυγής της διασποράς του  COVID 19 .

Με νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για την έναρξη και το πρόγραμμα των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex)  . 

Παρακαλούμε να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή διενέργεια των self test, τη δήλωση του αποτελέσματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος να απευθυνθείτε για διενέργεια Rapid test  σε Κέντρο Υγείας.

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΥΡΙΟ 24/5/2021 ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SELF TEST στους μαθητές

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 
Το shelf test στους μαθητές πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή. Παρακαλούμε για τη  σχολαστική εφαρμογή των οδηγιών. 

Σε περίπτωση που είναι αρνητικό το δηλώνετε την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/#mathites.

Σε περίπτωση που είναι θετικό το δηλώνετε στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/#mathites και απευθύνεστε σε Κέντρο Υγείας για διενέργεια Rapid test.

Σε κάθε περίπτωση θετικού Test παρακαλούμε ενημερώστε ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2021-2022

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 


ΕΝΤΥΠΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   


ΠΡΟΣΟΧΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  Ο/Η  ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΙΛ ΤΟΥ 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
(
mail@gym-artem.att.sch.gr):

ΜΟΝΟ ΤΗΝ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ  ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 25η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΕΝΤΥΠΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ:

 

1. ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΘΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ   (ΘΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

3. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΠΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ  (ΘΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Ν.1599  ( ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ ΜΑΙΛ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ)

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα 2021-22

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας                                                                           12/05/2021

 

Αίτηση-Δήλωση Εγγραφής Μαθητών/τριών για το Ολοήμερο

 Σχολικό έτος 2021-2022

 

Αγαπητοί γονείς,

       Σας ενημερώνουμε ότι όσοι θα θέλατε για την επόμενη σχολική χρονιά τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα του Σχολείου, θα πρέπει να συμπληρώσετε την  Αίτηση-Δήλωση και να την αποστείλετε στο Σχολείο . Έντυπο θα δοθεί στους μαθητές.

 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Σχολείο έως την Δευτέρα 17/5/2021. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 Επισυνάπτεται Αίτηση-Δήλωση Ολοήμερου.

Τα έγγραφα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Σχολείου: www.7dimartemidas.gr 

 

 

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Ενημέρωση για σχολικό λεωφορείο και ολοήμερο

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 10-5-2021, που ξεκινά η δια ζώσης λειτουργία της σχολικής μας μονάδας, τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων καθώς και η λειτουργία του Ολοήμερου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία πρέπει να έχουν μαζί τους την  κάρτα μαθητή Covid.

Έντυπο για όσους γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε εκτυπωτή θα δίνει το σχολείο και οι συνοδοί των σχολικών λεωφορείων. 

Χρήσιμα

 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Είσοδος
 • ΑΝΟΙΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕίσοδος
 • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΑΕίσοδος
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Είσοδος
 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙΕίσοδος
 • Σύνδεσμοι

 • Η-ΤΑΞΗ Είσοδος
 • ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΕίσοδος
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΕίσοδος
 • ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΓια μαθητές Δημοτικού
 • ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗΠώς θα βρω τις ισορροπίες μου;
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑΕικονική περιήγηση